cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

TÍNH QUANG HOẠT

Tác giả: Hoá học

TÍNH QUANG HOẠT:

(cg. tính hoạt động quang học, hoạt tính quang học), x. Hoạt tính quang học.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học