cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

TÍCH SỐ TAN

Tác giả: Hoá học

TÍCH SỐ TAN:

tích nồng độ các ion của hợp chất ít tan trong dung dịch bão hoà chất đó. Vd. TST của bạc clorua TAgCl = [Ag+] . [CI]

 

Đối với các chất tan khá, có nồng độ bão hoà lớn, không áp dụng tích số nồng độ, mà phải tính theo tích số hoạt độ a, vd.

 

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học