cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN TỬ

Tác giả: Hoá học

PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN TỬ :

phương trình hoá học trong đó có các điện tử tham gia. Vd.

Fe2+ + 2e = Fe

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học