cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG

Tác giả: Hoá học

PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG :

phương pháp phân tích định lượng dựa trên sự tỉ lệ thuận giữa nồng độ chất định phân tích và cường độ bức xạ huỳnh quang mà chất đó phát ra sau khi bị kích thích bởi bức xạ tử ngoại. Bức xạ huỳnh quang có sóng dài hơn bức xạ tử ngoại. Các chất có thể phát ra bức xạ huỳnh quang là những hợp chất vòng có liên kết đôi liên hợp. Vd. hợp chất thơm đa vòng, phức chất với 8 - oxiquinolin, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học