cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

PHỨC CHẤT

Tác giả: Hoá học

PHỨC CHẤT:

    (cg. hợp chất phối trí), hợp chất có thành phần và cấu tạo phức tạp, gồm có một nguyên tử hoặc ion trung tâm liên kết với các phân tử, hoặc ion (gọi là các phối tử) tạo thành phân tử trung hoà điện hoặc ion phức (được gọi là cầu nội). Liên kết giữa nguyên tử trung tâm với phối tử là liên kết cho nhận. Để trung hoà điện tích trong cầu nội, cầu nội liên kết với những ion trái dấu tạo nên cầu ngoại của PC. Vd. [Co(NH3)6]Cl3, K4[Fe(CN)6], vv.; phần trong ngoặc vuông là cầu nội.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học