cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

PHOTPHO PENTACLORUA

Tác giả: Hoá học

PHOTPHO PENTACLORUA :

(A. phosphorus pentachloride), PCl5. Tinh thể màu trắng nếu tinh khiết; thường có màu lục nhạt do bị phân huỷ một phần thành PCl3 và Cl2; tthh = 159oC; mùi khó chịu; bốc khói trong không khí ẩm; độc (nồng độ giới hạn cho phép trong không khí là 1 mg/m3). Dễ tan trong cacbon tetraclorua (CCl4). Trong nước, bị phân huỷ hoàn toàn theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 tạo nên photphoryl clorua (POCl3); giai đoạn 2 tạo nên axit orthophotphoric (H3PO4). Điều chế bằng cách cho khí clo khô dư tác dụng với photpho clorua (PCl3) ở 45oC hoặc dung dịch PCl3 trong CCl4. Dùng làm tác nhân clo hoá; sản xuất phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm; làm chất xúc tác.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học