cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

PHI KIM

Tác giả: Hoá học

PHI KIM:

(cg. phi kim loại), những nguyên tố mà đơn chất không có tính chất đặc trưng của kim loại như ánh kim, dẻo dai, dẫn điện và dẫn nhiệt. Ở điều kiện thường, những PK là chất khí như hiđro, oxi, nitơ, flo, clo và khí hiếm; brom là chất lỏng; bo, cacbon, silic, lưu huỳnh, photpho, iot là chất rắn. PK có tính chất hoá học khác kim loại; oxit cao của PK thường là oxit axit còn oxit thấp của kim loại là oxit bazơ.  Xt. Á kim.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học