cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

PHÈN

Tác giả: Hoá học

PHÈN :

muối kép có cấu tạo tinh thể đồng hình (phần lớn là 8 mặt) tạo nên bởi anion là sunfat SO4-2 (cũng có thể là anion selenat SeO4-2; anion phức SeF4-2 hoặc ZnCl4-2) và cation của hai kim loại có hoá trị khác nhau. Công thức chung của phèn là MIMIII(SO4)2.12H2O; MI là kim loại hoá trị 1 như Na+, K+, Ce+, Rb+, hoặc NH4+; MIII là ion kim loại hoá trị 3 như Al3+, Fe3+, Mn3+, V3+, Ti3+ Co 3+, Ga3+, Rb3+, Cr3+. Thường gặp các loại muối kép này dưới tên P kép   (xt. Phèn kép). Người ta quen gọi các muối kim loại ngậm nước với công thức Mx(SO4)y.nH2O là P đơn. Vd. phèn amoni là muối kép (NH4)2SO4, Al2(SO4)3.24H2O, phèn crom Na2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O; phèn kali KAl(SO4)2.12H2O,  phèn natri NaAl(SO4)2.12H2O; phèn đen: hỗn hợp của nhôm sunfat và than hoạt tính. Dùng để tinh chế nước; dùng trong công nghiệp vải, sợi, giấy, thuộc da, vv. Xt. một số loại phèn cụ thể: Phèn nhôm; Phèn sắt.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học