cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

PHẢN ỨNG TRÁNG BẠC

Tác giả: Hoá học

PHẢN ỨNG TRÁNG BẠC:

phản ứng dùng anđehit khử ion Ag+ trong dung dịch bạc oxit trong amoniac thành bạc kim loại tạo nên lớp bạc mỏng bám lên trên bề mặt của một vật thể. Thường dùng để tráng gương, nên phản ứng này còn được gọi là phản ứng tráng gương.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học