cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

Tác giả: Hoá học

PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH:

 lĩnh vực phân tích nhằm xác định sự có mặt các nguyên tố, ion, gốc, nhóm chức, hợp chất... có trong đối tượng phân tích. Đặc trưng quan trọng của PTĐT là độ chọn lọc và độ nhạy (lượng tối thiểu của chất còn phát hiện được).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học