cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

OXIT

Tác giả: Hoá học

OXIT:

(A. oxide), hợp chất của nguyên tố hoá học với oxi. Một số nguyên tố hoá học có thể tạo nên một vài oxit như FeO và Fe2O3, CO và CO2. Tuỳ thuộc tính chất hoá học, oxit được phân thành: oxit bazơ (Na2O, CaO), oxit axit (CO2, SO3), oxit lưỡng tính (ZnO, Al2O3) và oxit trơ - nghĩa là không tạo muối (CO, NO). Những oxit chứa liên kết O - O được gọi là peoxit (K2O2, BaO2), supeoxit (KO2) và ozonit (KO3, NH4O3). Những oxit, peoxit, supeoxit trên đây được tạo nên từ O2, còn ozonit được tạo nên từ O3.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học