cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

ỐNG SINH HÀN

Tác giả: Hoá học

ỐNG SINH HÀN:

dụng cụ bằng thuỷ tinh hoặc kim loại gồm hai ống đặt lồng vào nhau: ở ống trong, hơi ngưng thành lỏng; ống ngoài bao lấy ống trong, ở đó có một dòng chất lỏng lạnh chảy ngược chiều với hơi ở ống trong. Chính nhờ chất lỏng lạnh này mà hơi ngưng thành lỏng ở ống trong. Tuỳ theo yêu cầu sử dụng, ÔSH có các hình dạng khác nhau: thẳng, bầu, ruột gà, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học