cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

NHŨ TƯƠNG

Tác giả: Hoá học

NHŨ TƯƠNG :

(cg. emunxi), hệ phân tán một chất lỏng trong một chất lỏng khác. Hai chất lỏng này phải không hoà tan vào nhau, và muốn thế, độ phân cực phải rất xa nhau. Vd. hệ NT mà chất lỏng phân cực là nước (N) và chất lỏng không phân cực là dầu khoáng (D). Muốn NT bền vững, phải dùng chất nhũ hoá (x. Chất nhũ hoá).

Trong y tế, các loại thuốc nước thường ở dạng NT, trong đó lơ lửng những thành phần rất nhỏ của các chất không tan trong nước. Các NT thường gặp gồm có dầu và nước (cg. nhũ dịch), vd. nhũ dịch dầu gan cá thu gồm dầu cá, nước thơm hoa cam, bột tảo caragehen (Chondrus crispus) và nước (nhũ dịch dầu cá dễ uống và dễ tiêu hơn dầu cá nguyên chất). Sữa là một NT hoàn chỉnh nhất (trong đó nước là tá dược chính).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học