cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

NHIỆT PHẢN ỨNG

Tác giả: Hoá học

NHIỆT PHẢN ỨNG :

lượng nhiệt thu vào hoặc phát ra trong một phản ứng hoá học. NPƯ của một hệ bằng độ biến thiên của nội năng của hệ (DU) ở điều kiện thể tích không đổi hoặc bằng sự biến thiên của entanpi của hệ (DH) ở điều kiện áp suất không đổi.

Tuỳ thuộc vào dấu của hiệu ứng nhiệt, người ta phân chia phản ứng thành hai loại: phản ứng phát nhiệt (DH < 0) và phản ứng thu nhiệt (DH > 0). NPƯ là một đại lượng cơ bản của nhiệt hoá học. Dựa vào NPƯ có thể xác định được nhiều đại lượng khác liên quan đến phản ứng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học