cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

Tác giả: Hoá học

NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC :

tập hợp những nguyên tử có tính chất hoá học như nhau vì vỏ ngoài có cùng một số điện tử và hạt nhân có cùng một số proton, nên được xếp vào cùng một ô trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. Một NTHH có thể có nhiều đồng vị, khác nhau về số nơtron của hạt nhân (xt. Đồng vị). Đến nay, đã biết được 114 nguyên tố, trong đó có 90 NTHH thiên nhiên và số nguyên tố còn lại là các nguyên tố nhân tạo (nguyên tố siêu urani...). Trên Trái Đất, phổ biến nhất là các nguyên tố: oxi, silic, nhôm, sắt, canxi, natri, kali, magie, titan, mangan; các nguyên tố này chiếm 99,92% khối lượng vỏ Trái Đất. Xt. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học