cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

NATRI AXETAT

Tác giả: Hoá học

NATRI AXETAT:

 (A. sodium acetate), CH3COONa. Muối natri của axit axetic. Tinh thể không màu, kết tinh với ba phân tử nước CH3COONa.3H2O; khối lượng riêng 1,45 g/cm3; tnc = 58oC. Tan trong nước, etanol hoặc ete. Dùng trong công nghiệp nhuộm (làm thuốc cầm màu), trong ngành nhiếp ảnh. NA khan rất háo nước, được dùng làm tác nhân ngưng tụ và dùng sản xuất anhiđrit axetic.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học