cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

MUỐI NGẬM NƯỚC

Tác giả: Hoá học

MUỐI NGẬM NƯỚC:

muối mà phân tử kèm theo một số phân tử nước kết tinh, vd. CaSO4.5H2O, FeSO4.7H2Ọ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học