cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

MUỐI AXIT

Tác giả: Hoá học

MUỐI AXIT:

muối mà trong phân tử còn có hiđro có thể thay thế được bằng cation kim loại, vd. NaHCO3, NH4HS, Ca(HSO3)2...

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học