cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

MAGIE HIĐROXIT

Tác giả: Hoá học

MAGIE HIĐROXIT:

     (A. magnesium hydroxide), Mg(OH)2. Bột màu trắng, khối lượng riêng 2,76 g/cm3. Hầu như không tan trong nước; tan trong dung dịch muối amoni. Mg(OH)2 mất nước ở 150oC và biến thành oxit (MgO), có khả năng hấp thụ khí cacbonic (CO2) biến thành cacbonat (MgCO3), tan trong dung dịch axit. Điều chế bằng cách cho kiềm tác dụng với dung dịch muối magie. Dùng làm nguyên liệu sản xuất magie oxit; dùng lọc đường; dung dịch huyền phù có 7% Mg(OH)2 được dùng trong y học làm thuốc chữa bệnh dạ dày.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học