cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

LIÊN KẾT PHỐI TRÍ

Tác giả: Hoá học

LIÊN KẾT PHỐI TRÍ:

(cg. liên kết cho - nhận, liên kết bán cực), liên kết hoá học tạo thành giữa hai nguyên tử nhờ một cặp electron của một trong hai nguyên tử đó. LKPT giống liên kết cộng hoá trị phân cực ở chỗ được tạo nên bằng một cặp electron chung nhưng khác ở chỗ cặp electron đó là của một nguyên tử. Bởi vậy ở hai đầu của liên kết xuất hiện cực ngược dấu. Trong công thức cấu tạo của ion hay phân tử, người ta dùng dấu mũi tên hay vạch nối kèm theo dấu + và - ở hai nguyên tử liên kết để chỉ liên kết phối trí, vd. công thức của ion NH4+ và phân tử R3NO được biểu diễn:

 
Liên kết phối trí

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học