cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

LIÊN KẾT ĐIỆN HOÁ TRỊ

Tác giả: Hoá học

LIÊN KẾT ĐIỆN HOÁ TRỊ:

(cg. liên kết ion, liên kết dị cực), liên kết hoá học được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu, vd. liên kết trong tinh thể muối ăn (NaCl) trong đó nguyên tử natri (Na) tích điện dương do nhường điện tử, nguyên tử clo (Cl) tích điện âm do nhận điện tử. Vì có bản chất tĩnh điện, liên kết ion không có phương ở trong không gian và tính bão hoà như liên kết cộng hoá trị. Tính không bão hoà đó thể hiện rõ nhất ở chỗ hợp chất có liên kết ion có thể tạo thành mạng tinh thể, trong đó mỗi ion được bao quanh bởi một số tối đa ion ngược dấu (vd. sáu ion Cl- bao quanh ion Na+ trong tinh thể NaCl). Về mặt hoá học, điều khác nhau quan trọng nhất với hợp chất có liên kết cộng hoá trị là ở chỗ hợp chất có liên kết ion có khả năng phân li thành ion ở trong nước.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên