cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

KALI NHÔM SUNFAT.

Tác giả: Hoá học

KALI NHÔM SUNFAT.:

(A. aluminium potassium sulfate; cg. phèn nhôm kali) x. Phèn nhôm.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học