cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG

Tác giả: Hoá học

HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG:

tỉ lệ phần trăm lượng sản phẩm thu được so với lượng sản phẩm tính theo lí thuyết ứng với độ chuyển hoá 100%.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học