cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

HẰNG SỐ PHÂN RÃ

Tác giả: Hoá học

HẰNG SỐ PHÂN RÃ:

(cg. hằng số phóng xạ), đại lượng đặc trưng cho mỗi chất phóng xạ thường kí hiệu λ, bằng nghịch đảo của thời gian sống trung bình của các hạt nhân đồng vị phóng xạ (t):

 

trong đó T là chu kì bán rã. Xt. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ.


Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học