cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

ĐẤT HIẾM

Tác giả: Hoá học

ĐẤT HIẾM:

 tên gọi thông thường các oxit của phần lớn những nguyên tố thuộc nhóm IIIB trong bảng tuần hoàn các nguyên tố; gồm 17 nguyên tố: scanđi, ytri, lantan và các nguyên tố dãy lantanoit (x. Nguyên tố đất hiếm).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học