cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

CÔNG THỨC HOÁ HỌC

Tác giả: Hoá học

CÔNG THỨC HOÁ HỌC:

 công thức biểu diễn thành phần của phân tử một chất bằng các kí hiệu hoá học. Vd. CTHH của nước là H2O, của lưu huỳnh đioxit là SO2, vv. CTHH của một chất cho biết số nguyên tử của các nguyên tố có trong chất đó.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học