cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

COMPLEXON

Tác giả: Hoá học

COMPLEXON:

(A. complexon), nhóm axit amino - policacboxylic. Các nhóm chức trong C có thể liên kết với nguyên tử kim loại tạo nên phức chất vòng càng. Trong số các C, được dùng phổ biến nhất là axit etilenđiamintetraaxetic (HOOCCH2)2N – CH2CH2 – N(CH2COOH)2,, được kí hiệu EDTA và gọi là C II. C II thường được dùng dưới dạng muối đinatri etilenđiamintetraaxetat (còn có tên là C III, Trilon B hoặc Chelaton). C III tạo phức với hầu hết cation kim loại. Được dùng trong phương pháp phân tích tạo phức, làm mềm nước, chữa ngộ độc kim loại nặng như chì, thuỷ ngân.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học