cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

CLORUA VÔI

Tác giả: Hoá học

CLORUA VÔI :

(A. chlorinated lime), công thức gần đúng Ca(OCl)2.CaCl2.8H2O. Sản phẩm hoá học được tạo thành khi cho clo tương tác với vôi tôi. Là bột trắng, mùi clo; bị phân huỷ trong nước và trong axit. Dùng để tẩy trắng vải, tẩy mùi, sát trùng; dùng trong tổng hợp hữu cơ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học