cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

CHỈ SỐ AXIT

Tác giả: Hoá học

CHỈ SỐ AXIT:

đại lượng biểu diễn số miligam kali hiđroxit dùng để trung hoà 1g dầu mỡ. CSA nói lên sự có mặt nhiều hoặc ít của axit tự do trong dầu mỡ. CSA của dầu điêzen là 0,36.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học