cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

CHẤT NHŨ HOÁ

Tác giả: Hoá học

CHẤT NHŨ HOÁ :

chất làm bền nhũ tương. CNH có thể là chất tan trong một chất lỏng, vd. chất hoạt động bề mặt; cũng có thể là chất rắn, vd. sét, bột graphit, vv. Các phân tử hay hạt CNH phải bám bên ngoài các giọt lỏng mới có thể làm bền nhũ tương (xt. Nhũ tương).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học