cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

AXIT SUNFURƠ

Tác giả: Hoá học

AXIT SUNFURƠ:

(A. sulfurous acid), H2SO3. Là điaxit yếu, phân li hai nấc, không bền, chỉ tồn tại trong dung dịch loãng. Trong dung dịch đặc, phân huỷ thành khí sunfurơ (SO2) và nước. Có tính khử (làm mất màu dung dịch nước clo, brom, iot) nhưng khi tương tác với chất khử mạnh lại thể hiện tính oxi hoá (vd. cho dòng khí H2S qua dung dịch AS, lưu huỳnh (S) sẽ thoát ra). AS không có ứng dụng thực tế, nhưng muối của nó được dùng nhiều trong công nghiệp phim ảnh (Na2SO3 và NaHSO3), trong sản xuất bột giấy (Ca(HSO3)2), vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học