cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

AXETON

Tác giả: Hoá học

AXETON:

(A. acetone; cg. đimetylxeton), CH3COCH3. Hợp chất thuộc loại xeton đơn giản nhất. Chất lỏng không màu, tnc = –95,3 oC; ts = 56,2 oC; khối lượng riêng 0,7908 g/cm3; chiết suất với tia D ở 20 oC: 1,358. Có tính chất hoá học điển hình của các xeton; khó bị oxi hoá, dễ bị khử. Điều chế bằng cách hiđrat hoá propilen rồi oxi hoá hoặc đehiđro hoá ancol isopropylic tạo thành; lên men tinh bột nhờ các vi khuẩn đặc biệt, vv. Dùng làm dung môi cho nitroxenlulozơ, axetyl xenlulozơ. Vì A ít độc nên còn được dùng làm dung môi trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. Là nguyên liệu để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác nhau.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học