cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

ÁP SUẤT THẨM THẤU

Tác giả: Hoá học

ÁP SUẤT THẨM THẤU:

áp suất gây nên bởi các tiểu phân chất tan (nguyên tử, phân tử, ion) do chuyển động nhiệt va chạm vào màng bán thấm (chỉ cho dung môi đi qua nhưng không cho chất tan đi qua). ASTT không phụ thuộc vào bản chất chất tan, chỉ phụ thuộc vào nồng độ của nó và vào nhiệt độ: p = CRT với C là nồng độ chất tan; R – hằng số khí; T – nhiệt độ tuyệt đối.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học