cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

ANILIN

Tác giả: Hoá học

ANILIN:

(A. aniline; cg. aminobenzen, phenylamin), C6H5 – NH2. Là amin thơm bậc một đơn giản nhất. Chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng. Dưới tác dụng của ánh sáng dễ chuyển sang màu vàng. A là chất độc; ts = 184,4 oC; khối lượng riêng 1,0217 g/cm3. Ít tan trong nước, dễ tan trong etanol, ete, benzen. Điều chế bằng cách: 1) Khử nitrobenzen bằng hiđro mới sinh (bột sắt và axit clohiđric hoặc bằng hiđro với chất xúc tác là đồng); 2) Amin hoá clobenzen. A dễ tham gia phản ứng với axit, anđehit, phản ứng điazo hoá, oxi hoá, nitro hoá, halogen hoá, sunfo hoá. Dùng để điều chế phẩm nhuộm, dược phẩm, chất nổ, chất dẻo, chất tăng tốc trong lưu hoá cao su.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học