Hoá học

ANCOL ETYLIC

Tác giả: Hoá học

ANCOL ETYLIC:

(A. ethyl alcohol) x. Etanol.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học