cho thuê xe tại hà nội

Giáo dục học

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Tác giả: Giáo dục học

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC:

trường trong hệ thống giáo dục nhằm bổ túc và nâng cao trình độ lí luận nghiệp vụ cho cán bộ quản lí giáo dục các cấp. TBDCBQLGD trung ương ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được mở cho cán bộ quản lí các sở, phòng, quận, huyện và các trường phổ thông trung học. TBDCBQLGD ở các tỉnh dành cho hiệu trưởng, hiệu phó các trường tiểu học, phổ thông cơ sở (trung học cơ sở). Thời gian học thường từ 3 - 6 tháng đến 1 - 2 năm, kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo sư phạm cho cán bộ quản lí một bậc học.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Giáo dục học