cho thuê xe tại hà nội

Giáo dục học

SÁCH GIÁO KHOA

Tác giả: Giáo dục học

SÁCH GIÁO KHOA:

sách dùng chính thức cho từng môn học trong nhà trường do Bộ Giáo dục biên soạn và phát hành. SGK phải đảm bảo các yếu tố: 1) Có nội dung phù hợp với chương trình dạy học tương ứng; 2) Có tư tưởng khoa học, thực tiễn, sư phạm...; 3) Có sự chỉ dẫn học tập, các bài tập, câu hỏi kiểm tra... 4) Có ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, đúng ngữ pháp, đúng chính tả; 5) Được in có chất lượng, thoả mãn những yêu cầu về vệ sinh và thẩm mĩ, giúp cho người đọc dễ dàng, có hứng thú và đỡ mệt.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Giáo dục học