cho thuê xe tại hà nội

Giáo dục học

NHI ĐỒNG HỌC

Tác giả: Giáo dục học

NHI ĐỒNG HỌC :

trường phái giáo dục xuất hiện khá sớm ở Tây Âu. Các nhà NĐH vận dụng phương pháp thực nghiệm vào việc nghiên cứu và phân loại trẻ em để tổ chức việc giáo dục. Chủ trương lấy trẻ em làm trung tâm của quá trình giáo dục, nhưng trên thực tế là đề cao ảnh hưởng của hoàn cảnh và của di truyền đối với sự phát triển của trẻ em; đã chứng minh rằng kết quả học tập của trẻ luôn luôn phụ thuộc vào các yếu tố trên. Dựa trên kết quả thực nghiệm, họ khẳng định rằng những trẻ em có tâm hồn trong sáng, lành mạnh phần lớn sống trong hoàn cảnh sung túc, đầy đủ, còn con em nhân dân lao động suốt đời chỉ là những đứa trẻ ốm yếu, bạc nhược, kém phát triển trí tuệ, không thích hợp với việc học tập. Các nhà NĐH rất bi quan về tác dụng của giáo dục. Theo họ mỗi người đã có “định mệnh” sẵn do môi trường và yếu tố di truyền quyết định. Việc phân loại và tổ chức giáo dục có tính chất phân biệt như vậy đương thời đã bị chỉ trích, phê phán.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Giáo dục học

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên