cho thuê xe tại hà nội

Giáo dục học

LUẬT PHỔ CẬP GIÁO DỤC

Tác giả: Giáo dục học

LUẬT PHỔ CẬP GIÁO DỤC:

hình thức của Luật cưỡng bức giáo dục với ý nghĩa đặt sự "cưỡng bức" trong mối tương quan với các điều kiện đảm bảo sự cưỡng bức giáo dục.

Việt Nam đã ban hành "Luật phổ cập giáo dục tiểu học" 8.1991, gồm lời nói đầu, 5 chương với 28 điều, trong đó quy định giáo dục tiểu học là cưỡng bức đối với độ tuổi 6 - 14, quy định quyền và trách nhiệm của học sinh, nhà trường, gia đình, xã hội đối với giáo dục tiểu học; quy định sự quản lí của nhà nước đối với việc phổ cập giáo dục tiểu học.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Giáo dục học