cho thuê xe tại hà nội

Giáo dục học

LÍ LUẬN DẠY HỌC

Tác giả: Giáo dục học

LÍ LUẬN DẠY HỌC:

một phân môn của giáo dục học, trình bày lí luận về công việc đào tạo, huấn luyện, giảng dạy và học tập. Vạch các tính quy luật của việc lĩnh hội tri thức, kĩ năng và kĩ xảo, việc xây dựng niềm tin, xác định khối lượng và cấu trúc của nội dung đào tạo, hoàn thiện các phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học, hoàn thiện tác động giáo dục của quá trình học tập đối với học sinh. Có LLDH đại cương và LLDH chuyên ngành. LLDH đại cương quan tâm đến việc tổ chức và điều khiển quá trình dạy và học nói chung của một lớp. LLDH chuyên ngành quan tâm đến việc dạy và học một môn học, do đó còn có tên là phương pháp dạy học bộ môn.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Giáo dục học