cho thuê xe tại hà nội

Giáo dục học

KÍ TÚC XÁ

Tác giả: Giáo dục học

KÍ TÚC XÁ:

loại nhà ở tập thể, chủ yếu dùng cho học sinh và sinh viên nội trú. KTX gồm có các phòng ở, các phòng sinh hoạt chung và các phòng phụ trợ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Giáo dục học