cho thuê xe tại hà nội

Giáo dục học

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: Giáo dục học

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG:

bộ phận của khoa học giáo dục, phân môn mở đầu của giáo dục học, bao gồm các vấn đề cơ sở chung, phương pháp luận và các phương pháp cụ thể trong nghiên cứu giáo dục học, được sắp xếp cụ thể theo trình tự: 1) Mục đích và nội dung các vấn đề lí luận chung về bản chất và quy luật của các quá trình giáo dục, các nguyên tắc và phương pháp tác động sư phạm. 2) Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. 3) Các phạm trù cơ bản trong giáo dục học như đức dục, trí dục, thể dục, mĩ dục, giáo dục kĩ thuật tổng hợp, vv. 4) Mối quan hệ giữa giáo dục học với các khoa học liên quan (tâm lí học, xã hội học, khoa học lịch sử...).

GDHĐC là cơ sở để đi sâu vào các phân môn khác của giáo dục học như lí luận dạy học, lí luận giáo dục.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Giáo dục học