cho thuê xe tại hà nội

Giáo dục học

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Tác giả: Giáo dục học

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH:

 tổ chức thiếu niên (từ 9 đến 15 tuổi), ra đời ngày 15.5.1941 tại Pắc Bó, Cao Bằng. Đoàn Thanh niên Cộng sản trực tiếp phụ trách, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản. Đội được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản với khẩu hiệu hành động "sẵn sàng vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ". Hệ thống tổ chức của ĐTNTPHCM gồm các cấp: phân đội, chi đội, liên đội. Trên liên đội là hội đồng phụ trách đội các cấp từ xã, phường đến trung ương.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Giáo dục học