cho thuê xe tại hà nội

Điện ảnh

ĐIỆN ÁP BƯỚC

Tác giả: Điện ảnh

ĐIỆN ÁP BƯỚC:

 điện áp đặt giữa hai chân người khi đứng gần thiết bị nối đất và đang có dòng điện ngắn mạch chạm đất chạy qua chỗ nối đất. Trị số của ĐAB phụ thuộc vào dòng điện ngắn mạch, điện trở của mạng nối đất và sự bố trí các vật nối đất. Để đảm bảo an toàn cho người không bị ĐAB quá cao, người ta quy định trị số điện trở nối đất cực đại cho phép đối với từng trường hợp cụ thể.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Điện ảnh