cho thuê xe tại hà nội

Địa lí học

XÂM NHẬP MẶN

Tác giả: Địa lí học

XÂM NHẬP MẶN:

    hiện tượng diễn ra ở vùng cửa sông đổ ra biển hoặc ở đồng bằng ven biển, khi nước biển mặn xâm nhập vào khối nước ngọt của vùng cửa sông hoặc vào các tầng nước dưới đất.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa lí học