cho thuê xe tại hà nội

Địa lí học

SÔNG LUỘC

Tác giả: Địa lí học

SÔNG LUỘC:

    phân lưu của Sông Hồng tách ra phía dưới thị xã Hưng Yên khoảng 10 km, nối với sông Thái Bình ở Quý Cao. Dài 72,4 km. So với lượng nước lũ ở Sơn Tây, SL tiêu nước cho Sông Hồng được khoảng 10 - 11%. Là đường thủy quan trọng nối Hà Nội với các tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam và cảng Hải Phòng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa lí học