cho thuê xe tại hà nội

Địa lí học

SÔNG BA

Tác giả: Địa lí học

SÔNG BA:

    (tk. Đà Rằng), sông lớn ở Nam Trung Bộ, bắt nguồn ở vùng núi Ngọc Rô (1.549 m), chảy theo hướng gần bắc - nam tới Cheo Reo, chuyển hướng tây bắc - đông nam xuống Phú Yên, đổ ra Biển Đông ở cửa Ngọc Đãng (Tuy Hoà). Dài 388 km. Diện tích lưu vực 13.900 km2, độ cao trung bình 400 m, độ dốc 10,9%; mật độ sông suối 0,41 km/km2. Tổng lượng nước khoảng 9,39 km3 tương ứng với môđun dòng chảy năm 21,6 l/s.km2. Lũ từ tháng 9 đến tháng 12, chiếm 37,4% tổng lượng nước cả năm. Tổng lượng cát bùn 2,49.106 tấn/năm. Trữ năng tiềm tàng của sông khoảng 82 triệu kW/km2, tổng công suất trung bình khoảng 1,063 triệu kW. Trên dòng chính có đập dâng nước Củng Sơn, tưới cho cánh đồng Tuy Hoà. Cầu Đà Rằng dài hơn 1 km, qua sông ở Tuy Hoà, là cầu lớn nhất ở phía Nam Việt Nam.

 Sông Ba

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa lí học