cho thuê xe tại hà nội

Địa lí học

QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI

Tác giả: Địa lí học

QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI:

quy luật phân hoá không gian cơ bản thứ hai của lớp vỏ địa lí do tác động của các lực kiến tạo trong lòng Trái Đất và các nguyên nhân khác như quan hệ biển - lục địa, độ cao địa hình, ảnh hưởng của các dòng biển. QLPĐĐ làm phức tạp sự phân hoá địa đới, khiến cho các đới không phân bố đều đặn, có khi bị biến dạng (vd. đới hoang mạc bị thay thế bởi đới rừng tại khu vực gió mùa chí tuyến (vùng nhiệt đới). Quan hệ tương hỗ giữa QLPĐĐ và quy luật địa đới làm cho bức tranh phong cảnh Trái Đất trở nên đa dạng, thay đổi khác nhau tại hai bán cầu và trong từng  châu lục.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa lí học