cho thuê xe tại hà nội

Địa lí học

GIỜ QUỐC TẾ

Tác giả: Địa lí học

GIỜ QUỐC TẾ:

để thống nhất giờ giao dịch cho các nước trên toàn thế giới, năm 1884, Hội Đo lường Quốc tế đã nhất trí lấy giờ múi số 0 là giờ chung và được gọi là GQT hay GMT (Greenwich mean time - giờ trung bình ở Grinuych). Xt Giờ múi.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa lí học