cho thuê xe tại hà nội

Địa chất học

TƯỚNG ĐÁ LỤC ĐỊA

Tác giả: Địa chất học

TƯỚNG ĐÁ LỤC ĐỊA:

điều kiện thành tạo trầm tích trên lục địa (trên mặt đất, thung lũng sông, đáy hồ, vùng sông băng, vv.). Khác với tướng biển, TĐLĐ có hoàn cảnh lắng đọng không ổn định. Trầm tích TĐLĐ thường chứa nhiều tổ hợp sắt oxit, thường không gặp glauconit, photphat, zeolit... phân lớp không ổn định hoặc có khi không có phân lớp. Các TĐLĐ gồm có tàn tích (eluvi), sườn tích (đêluvi), lở tích (coluvi), lũ tích (proluvi), tướng sông, nước ngọt, vụng, sa mạc, sông băng, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa chất học